Communicatie

Communicatie is een activiteit waarbij mensen betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse woord ‘communicare’ slaat terug op “iets gemeenschappelijk maken”. Communicatie is behalve een sociale activiteit ook het resultaat van het contact: de optelsom van wederzijdse betekenisgevingen.

Socialer, internationaler, dynamischer en interactiever; de wereld van media en communicatie verandert elke dag. Creativiteit en strategisch denken gaan steeds meer hand in hand.

Als het gaat om Communicatie kan TOP u ondersteunen in communicatie-uitingen, zoals bijvoorbeeld het schrijven van nieuwsbrieven of persberichten. Anna Ermers heeft gedurende haar loopbaan diverse cursussen gevolgd inzake communiceren. Daardoor is zij zeer goed in staat om de communicatie-uiting goed op de gewenste doelgroep af te stemmen.

Verder kan TOP ingezet worden als u een gespreksleider, discussieleider of dagvoorzitter nodig heeft.  Anna is gedreven om ervoor te zorgen dat iedereen goed aan het woord komt, dat er een goede structuur in het overleg blijft en dat aan het eind een prima samenvatting wordt gegeven. Ook voor politieke vergaderingen kan TOP worden ingezet, vanuit de ervaring van Anna in het voorzitten van voorbereidende raadsvergaderingen. Haar politiek bestuurlijke sensitiviteit maakt elke vergadering tot een effectief overleg.