Actueel

 

Project ‘Adviseur Wonen gemeente Venlo’

Sinds augustus 2016 is Anita werkzaam voor de gemeente Venlo en vult daar de functie van Adviseur Wonen in. In november 2017 is daar de rol van Procesmanager Woningbouw bijgekomen. In Venlo houdt Anita zich onder meer bezig met het opstellen van de jaarlijkse prestatieafspraken in gezamenlijkheid met woningcorporaties en huurdersbelangenvereniging en het monitoren hiervan. Tevens is Anita betrokken bij diverse nieuwbouwontwikkelingen, volkshuisvestelijke zaken die in de regio Noord-Limburg spelen en aanspreekpunt voor de wethouder zodra zaken op bestuurlijk niveau getild worden.

Project ‘EMVI aanbesteding aannemer in wegenbouw’

Samen met Molema Advies heeft TOP in mei 2016 gewerkt aan een Plan van Aanpak voor een EMVI aanbesteding. Anita Ermers heeft hiervan het Communicatieplan voor haar rekening genomen.

In het Communicatieplan is Anita ingegaan op de wijze van communiceren met de aanwonenden van de te herstructureren weg en op welke momenten dat moet worden gedaan.

Inmiddels heeft de gunning aan de betreffende aannemer plaatsgevonden. Over het Plan van Aanpak en het Communicatieplan is de volgende motivatie voor de beoordeling gegeven: Duidelijk en volledig Plan van Aanpak. Relatief korte uitvoeringsduur. Aandacht voor veiligheid en dienstverlening naar bewoners is een pré. Uitwerking van het creëren van meerwaarde op het gebied van kwaliteit van het werk is uitstekend! Erg concreet, projectspecifiek en inhoudelijk goede verbetervoorstellen. Plan van Aanpak Communicatie is ook erg duidelijk en volledig, misschien zelfs een beetje overcompleet. Kan op enthousiasme van bewoners rekenen.

Project ‘Gastdocent communicatie-trainer Steenkampinstituut CDA’

Op 28 mei 2016 is Anita Ermers gastdocent geweest bij een Masterclass Sociaal Domein, Jeugdzorg, van het Steenkampinstituut. Het Steenkampinstituut is het opleidingscentrum van het CDA. Tijdens de laatste lesdag van deze Masterclass moest elke cursist een bestuurlijk voorstel doen welke wijzigingen nodig zijn om de jeugdzorg in de eigen gemeente te optimaliseren. Anita heeft feedback gegeven op de gepresenteerde bestuurlijke voorstellen en op de overtuigingskracht ervan. Tevens is gekeken of het gedachtegoed van het CDA goed verwerkt was in de betogen.

Project ‘Aanbestedingstraject aannemer regio Apeldoorn’

Ook voor een aannemer in de regio Apeldoorn heeft TOP een opdracht uitgevoerd. Dit betrof tevens een aanbestedingstraject voor een woningcorporatie. Hierbij is een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van verschillende documenten die richting de woningcorporatie moesten worden aangeleverd.

Project ‘Aanbestedingstraject Burgers van der Wal’

In april heeft TOP een project afgerond in opdracht van Vastgoedonderhoudsbedrijf Burgers van der Wal uit Doetinchem. Het betrof een aanbestedingstraject voor een woningcorporatie in Nijmegen. Anita Ermers heeft hierbij ondersteuning verleend aan het herschrijven van het Plan van Aanpak en het maken van een presentatie, welke gebruikt is tijdens de selectiegesprekken bij de woningcorporatie.

Project ‘Grootse Vrouwen Achterhoek’

Op 18 februari 2016 heeft een netwerkbijeenkomst van Grootse Vrouwen Achterhoek plaatsgevonden met als thema ‘De veranderende arbeidsmarkt’. Deze netwerkbijeenkomst kende een opkomst van meer dan 90 ondernemende vrouwen uit de Achterhoek. Anita Ermers is hierbij gespreksleider geweest van een panel van 5 deskundigen.

Project ‘European Iron Academy’

Dit project is ontstaan uit de ‘European Ring of Iron Cities’. Zeven deelpartners hebben Europese subsidie aangevraagd om een Europese IJzer Academie op te gaan zetten, welke aanvraag is goedgekeurd. In februari 2016 heeft hiervoor de kick-of-meeting plaatsgevonden in de gemeente Oude IJsselstreek.

Voor dit project heeft TOP een aanwezig basiscontract in deelcontracten herschreven. Verder heeft TOP de perscontacten gecoördineerd en persberichten geschreven. Tijdens de kick-of-meeting heeft TOP gezorgd voor de fotografie. Ook is gewerkt aan een impressieverslag van deze kick-of-meeting.