Beleidsadvies

Organisaties ontwikkelen voortdurend beleid. Zij doen dat om problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen. Beleidsadviezen spelen hierbij een belangrijke rol. Een goed beargumenteerd beleidsadvies biedt een gedegen basis om te komen tot een weloverwogen besluit.

TOP kan u hierin ontzorgen, vanuit jarenlange ervaring in het schrijven van beleidsstukken, visiedocumenten, jaarverslagen e.d. Door het ophalen van informatie bij uw stakeholders en binnen uw eigen organisatie schrijft Anna een gedegen probleemanalyse, een logisch opgebouwd betoog, met een schrijfstijl die past bij de lezers van het advies.